Muutoksia Euroopan uhkapelimarkkinoilla

Euroopan uhkapelimarkkinoiden muutosmahdollisuudet liittyvät suurelta osin meneillään olevaan tietosuojalainsäädännön kehittämiseen, Atlantin välisiin yhteistyösopimuksiin sekä yhä merkittävämmässä määrin jäsenvaltojen ja unionin keskinäisen suhteen kehittymiseen.

Arpajais- ja uhkapelilait ovat kirjavuudessaan ja moninaisuudessaan liiketoiminnan kannalta ongelmallisia, mutta toisaalta pitävät hyvin pienet yrittäjät poissa markkinoilta ja toisaalta isojenkin niskassa jatkuvan hengityksen ja painostuksen siitä, että onkohan nyt varmasti kaikkien maiden vivahteet huomioitu jokaisen asiakasryhmän osalta.

Tietosuojalainsäädäntö tulee merkittävästi vaikuttamaan kaikkien verkkopalveluiden tarjoamiseen, erityisesti se asettaa vaatimuksia niitä tarjoaville yhtiöille yksilön suojan turvaamiseksi mutta myös sanktioita ja uhkasakkoja, jos puutteita tai laiminlyöntejä sattuu tapahtumaan. Ehkä sen merkittävin piirre on pyrkimys saattaa lainsäädäntö voimaan ja koskemaan kaikkia verkkopalveluiden tarjoajia sijainti- ja rekisteriöitymismaasta riippumatta.

Vero- ja kasinoparatiisit, ja muut turvasatamat, tyypillisesti historiassa nauttivat asemastaan sen vuoksi ettei sieltä tarjottuja palveluita voinut asettaa samalle viivalle muiden suurkaupungeissa sovellettavien mannermaisten sääntöjen kanssa. Toisin kuitenkin on tilanne tietosuojalainsäädännön kanssa, ja Euroopan unioni joutuukin mielenkiintoisen tehtävän eteen soveltaessaan direktiivin säännön yleissitovuudesta kansallisiin lainsäädäntöihin.

Periaate on kuitenkin tietosuojalainsäädäntöehdotuksessa hyvä, ja se turvaa sekä palveluntarjoajan että asiakkaan etuja. Vain aika näyttää miten globaali peitto käytännössä tulee toteutumaan. Eittämättä direktiivin vaatimuksilla on heijastuksensa myös Maltan verkkokasinoliiketoimintoihin.

Toisaalta merkittävä piirre tulevaisuudessa on euro-atlanttiset suhteet ja niihin liittyvien sopimusten kehittyminen. Sopimukset liittyvät tiettävästi paljolti kauppasuhteisiin, mutta menevät myös syvemmälle poliittisen ja sosiaalisen integraation tasolla. Toistaiseksi on vain vähän huhupuheita ollut julkisuudessa tarjolla siitä mistä ollaan sopimassa ja minkälaisia luonnoksia on esitelty pöydällä.

Viimein Euroopan verkkokasinotilanteeseen tullee vaikuttamaan sen sisäinen kehitys. Skotlanti, Katalonia, Ukra686px-Localización_de_Cataluña.svgina jne. lista kasvaa kovaa vauhtia kun monet vanhat kansallisvaltiot murentuvat pienemmiksi yksiköiksi. Tällä on potentiaalisesti lainsäädäntöä ja toimintatapoja kehittävä vaikutus, kun jäykät vanhat parlamentit vapauttavat uusia moderneja pienempiä innovatiivisia hallintoalueita pois vanhan federalistisen kehikon alta.

Todennäköisesti Euroopan vallan uusjaolla on myös merkityksensä siihen miten uhkapeleihin ja kasinoihin, mutta myös verkkopalveluiden tarjoamiseen ja sääntelyyn suhtaudutaan tulevaisuudessa ja eri alueilla. Parhaassa mahdollisessa skenaariossa verkkotaloudesta syntyy Eurooppaan uusi yhdistävä ja rauhaa rakentava sekä ylläpitävä identiteettipoliittinen aspekti, joka varmistaa ihmisten elinkeinomahdollisuudet samalla kuin vaimentaa vanhojen kansallisvaltojen keskinäisen kinastelun soraääniä.