Uhkapelien järjestämiseen liittyvät lisenssit ja rekisteröityminen

Verkkokasinon lisensointiprosessi vaihtelee sen mukaan minkä maan, hallintoalueen tai oikeusjärjestelmän puitteissa lisenssiä haetaan. Edelleen, prosessiin vaikuttaa vahvasti se, mistä kasinon asiakkaat tietoverkossa tulevat, sillä esimerksiksi Euroopan unionin viimeaikaiset direktiivit liittyen digitaalisiin palveluihin tulevat sovellettaviksi huolimatta siitä missä niitä tarjoava yhtiö tai palvelimet sijaitsevat. Riittävä kriteeri säännöstöjen voimaanastumiseksi on se, että palveluita tarjotaan Euroopan kansalaisille.

Euroopan ehkä tunnetuin ja eniten kokemusta verkkokasinoista omaava maa, Malta, soveltunee hyväksi esimerkiksi kun tarkastellaan pelien järjestelemiseen liittyviä lisenssejä ja rekisteröitymisen seikkoja.

Maltalla on käytössä erityinen “Remote Gaming Regulations (S.L. 438.04)” (http://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/Regulations-Remote-Gaming-Regulations-English-Version.pdf), joka sääntelee mm. verkkokasinoiden lisensointia tuolla pienellä ja kauniilla saarella Euroopan ja Afrikan välssä. Huomattavaa on erityisesti panna merkille, esim. miten suomalainen arpajaislaki sanoo tulevansa sovellettavaksi jos palvelua erityisesti suunnataan Suomeen. Käytännössä monitulkintainen ja epätarkka rajaus tarjonnee laajat mahdollisuudet nostaa kanne oikeastaan mitä hyvänsä verkkokasinoa vastaan, jos näin katsotaan tarpeelliseksi.

Maltan lisenssin tapauksessa edellä mainittu säännelmä listaa joukon seikkoja jotka tulevat automaattisesti harkintaan lisenssiä myönnettäessä. Toisaalta suvereeni, edes Maltalla, ei olisi mikään suvereeni, jos sillä ei olisi täydellistä vapautta muuttaa mieltään ja esittää vaatimuksia siten kuten se tarpeelliseksi näkee. Tärkeimmät kriteerit lisenssin arvionnin tukena ovat johdon ja hallinnon jäsenten kunniallinen maine, taloudellinen tilanne sekä yhtiön edellytykset liiketoiminnan harjoittamiseksi. Erityisen rahaston perustaminenkin tulee tarkasteltavaksi, jotta asiakkaiden voitot kyetään maksamaan ja takuut palauttamaan. Kyseeseen tulee myös hakijan arviointi rahanpesun estämisen näkökulmasta.

Koska rahapelit ja verkkokasinot helposti sisältävät erityisen arkaluonteisia tietoja, asiakkaiden yhteystietoja ja taloudellista dataa, onkin Maltan lisenssiehdoissa erityisesti kiinnitetty huomiota pelaajien ykstyisyyden suojelemiseen ja palvelun asianmukaiseen toimintaan yleisestikin. Tältä osin säännöstely on hyvässä ryThe_Venetian_Macao_SanLucaCanaltmissä Euroopan unionin valmistumassa olevan direktiivin kanssa. Tilanne ei ehkä ole yhtä hyvä muissa oikeusjärjestelmissä, ja Maltan pitkät perinteet ja osaaminen näkyy ilmiselvästi etäpelien säännöstelyn laadussa.

Verkkokasinoliiketoiminnan luonteeseen itseensä kuuluu kohonnut riski verrattuna perinteisempään ns, katutason liiketoimintaan. Tämä on erityisen merkittävä seikka, kun arvioidaan lisensoitumisen prosessia ja toiminnan aloittamista. Toki aloittava kasinoliiketoiminta huomioi riskien varhaisen arvioinnin, ja onhan se yksi lisenssin myöntämisen edellytyksistäkin, että talous ja liiketoimintamahdollisuudet ovat realistisia, mutta erilaisten valtiollisten vaatimusten vuoksi riskitaso on huomattavasti kohonnut tällä toimialalla.