Ottaen huomioon valtavan kirjon ja määrän maita ja oikeusjärjestelmiä, sekä näiden rajat ylittävän maailmanlaajuisen tietoverkon, saattaa verkkokasinon perustaja ajautua ihmettelemään sitä mihin perustaa yhtiön ja toisaalta mikä saattaa joissain tilanteissa olla merkityksellisempää, missä maassa tai kenen alaisuudessa palvelimet ja tietovarastot sijaitsevat. Tähän kysymykseen ei tietenkään ole olemassa yksiselitteistä vastausta, ja jos olisi, se vanhenisi heti sen kirjoittamisen jälkeen.

Tietoverkossa toimivat kasinot ja uhkapelit luonteensa mukaisesti tarvitsevat suuren asiakaskunnan, joten yritystoiminta on luontevinta sijoittaa maahan tai hallintoalueelle jolla on pitkät perinteet kasinotoiminnan lisensoimisesta. Tämä ei välttämättä tietenkään tarkoita sitä, etteikö jonkin tietyn asiakasryhmän paikallinen lainsäädäntö esittäisi joitain vaatimuksia asiakkaille tai yhtiölle, tai että tuon vakiintuneen veroparatiisisaaren tarjoama lisenssi takaisi verkkokasinon toiminnan laillisuuden kaikkialla maailmassa.

Ydinkysymys, joka on paljolti ratkaisematon kysymys, on se mitä lainsäädäntöä globaalissa tietoverkossa voidaan soveltaa, kun palvelua tarjoava yritys, asiakkaat, palvelimet ja sovellukset sekä tietokannat kaikki saattavat olla eri oikeusjärjestelmien alaisia ja siirtyä maasta tai hallintoalueesta toiseen jopa hetken mielijohteesta.

Euroopassa perinteisesti Maltaa on pidetty kasinotoiminnan isänmaana, mutta myös Man-saarilla ja Gibraltarilla on omat perinteensä. Lisäksi monet paikalliset toimijat tarjoavat omia sovelluksiaan, usein tosin vain sisämarkkinoille suunnattuja arpajaissivustoja. Euroopan tapauksessa kannattaa muistaa panna merkille viimeaikainen kehitys Euroopan Unioinin lainsäädännössä, jossa otetaan aimo harppaus kohti globaalia imperialistista lainsäädäntöä. Uuden digitaalisiin palveluihin liittyvän direktiivin soveltamisalueeksi on määritelty koko maailma, siinä tapauksessa, että kyseistä verkkosovellusta tarjotaan eurooppalaisten asiakkaiden käyttöön. Tämän pykälän soveltamiskysymykset ovat ymmärrettävästi vielä avoinna, mutta astuessaan voimaan, se velvoittaisi mm. verkkokasinon noudattamaan eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä riippumatta siitä missä palvelua tarjoava yhtiö tai sen palvelimet ja tietokannat sijaitsevat.

Muillakin maailman mailla on saman tyyppisiä pyrkimyksiä valtansa ulottamiseksi globaaliksi, erityisesti sen omien kansalaisten osalta heidän olinpaikastaan riippumatta. Näin valtio kurottautuu ulos aluepoliittisesta turvaverkostaan ja asettuu enemmänkin sosiaalisen holhoojan ja edunsaajan asemaan suhteessa alamaismalta-282849_960_720iin. Tästä seurauksena yhdessä verkkokasinossa saattaakin hallita kymmeniä jos ei satoja eri valtakuntia, sen mukaan mistä sosiaalisista valtarakenteista tai hallintoalueista sen asiakkaat ovat peräisin.

Suotuisimmat oikeusjärjestelmät verkkokasinolle näin ollen koostuvat niistä viiteryhmistä jotka tarjoavat parhaan suojan ja tuen kasinon oikeushenkilölle tällaisessa tapauksessa.