Vaikka tietoverkot perustuvat paljolti ajatukseen rajattomasta maailmasta, käytännössä eri valtiot ja hallintoalueet suhtautuvat eri tavoin uhkapeleihin tietoverkossa. Kysymys on toisaalta siitä, saako tietyn valtion alueelta tarjota uhkapelisovelluksia tietoverkkoon, mutta toisaalta myös siitä miten kyseinen valtio verottaa peleistä saatuja tuloja. Myöskään ei ole mahdotonta, että jollakin alueella olisi uhkapelien pelaaminen kokonaan kiellettyä — vaikka tällaisen säännön valvomisen voisi ajatella käytännössä olevan ongelmallista.

Verkossa järjestettävien uhkapelien suitsiminen on luonnollisesti ollut haaste perinteisiä kasinoita tai salakapakoita varten tehdylle lainsäädännölle. Nykyiset pilviarkkitehtuurit tuova uutta pohdittavaa uhkapelien tai arpajaisten tietoverkkosijannin tulkintaan. Modernissa tietoverkossa sovellus ei välttämättä sijoitu millekään tietylle roulette-634412_960_720maantieteelliselle alueelle, vaan hajautuu useamman valtion tai hallintoalueen piiriin. Tästä huolimatta, monet valtiot ja vallanpitäjät ovat asettaneet erillisiä vaatimuksia uhkapelien järjestämiseen verkossa, ja ns. “gambling business” onkin vahvasti keskittynyt perinteisiin veroparatiiseihin. Osin saarille sijoittumisen syynä on tietysti näiden alueiden tarjoamat veroedut, vaikka toki säännöstelyn muodoillakin on merkitystä.

Nyt, kun ihminen joka on kiinnostunut uhkapelien pelaamisesta verkossa, löytää kiinnostavan online-kasinon, joka vaikuttaa luotettavalta ja jossa ilmeisesti on pelaajia riittävästi, voidaan hyvin kysyä mitkä ovat hänen todelliset mahdollisuudet olla tietoinen kyseisen verkkopalvelun tarjontamaasta. Tietysti voi olla niin, että verkkopalvelu ilmoittaa etusivullaan olevansa vaikkapa maltalainen yhtiö, mutta tällä seikalla on valitettavan vähän tekemistä sen kanssa minkä hallinnon alaisuudessa itse sovellus tai sen tiedot ovat. Yksittäisen pelaajan kannalta merkityksellisempää lienee se, miten käy hänen mahdollisesti saamiensa voittojen verotuksen kanssa.

Eri valtioiden ja hallintoalueiden lainsäädännöt poikkeavat kovasti toisistaan, ja asiaa on puitu ylemmissäkin kansainvälisissä hallintoelimissä (kuten Maailman Kauppajärjestö, WTO). Lopullista vastausta tuskin saataneen koskaan, ja yhä kiihtyvämmällä vauhdilla globalisoituvan maailman hallinnolliset kysymykset heijastuvat ja ehkä korostuvat uhkapelikysymyksessä. Siinä missä työvoiman, talouden ja tavaroiden vapaa globaali liikkuminen ja toimiminen on asettanut kansallisvaltion alue- ja identiteettipolitiikkaan perustuvat ihmisiin kohdistuvat vaatimukset kyseenlaiseksi, on tietoverkoissa tapahtuva kaupankäynti, viestintä, rakastelu ja seksi sekä myös siis moraaliselta kannalta historiassa usein tuomittu uhkapeli muodostuneet jo pysyväksi osaksi globaalin ihmiskunnan arkipäivää.